เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “คิ้วสามมิติ”, "คิ้วนาโน"
ทั้งหญิงและชาย ออกแบบให้เข้ากับรูปหน้า

ผู้เข้ารับบริการ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปทรงคิ้ว  ของผู้รับบริการ  โดยคำนึงถึงโครงสร้างใบหน้า  ออกแบบให้เหมาะสมกับรูปหน้า  โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณคิ้ว   รวมไปถึงลักษณะการเรียงตัวของลายเส้น  ความคมของลายเส้น 3 มิติ  คมชัด  พริ้วสวยเป็นธรรมชาติ  จัดเรียงอย่างกลมกลืนไปกับเส้นคิ้วเดิมของแต่ละบุคคล  เพื่อให้เสมือนคิ้วจริงมากที่สุด  มีมิติ  แลดูเป็นธรรมชาติ  และที่สำคัญ Smith&John  ยึดหลักความปลอดภัย  และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ