เกี่ยวกับเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่อง “คิ้วสามมิติ”, "คิ้วนาโน"
ทั้งหญิงและชาย ออกแบบให้เข้ากับรูปหน้า

ผู้เข้ารับบริการ และผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปทรงคิ้ว ของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงโครงสร้างใบหน้า ออกแบบให้เหมาะสมกับรูปหน้า โครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณคิ้ว รวมไปถึงลักษณะการเรียงตัวของลายเส้น ความคมของลายเส้น 3 มิติ คมชัด พริ้วสวยเป็นธรรมชาติ จัดเรียงอย่างกลมกลืนไปกับเส้นคิ้วเดิมของแต่ละบุคคล เพื่อให้เสมือนคิ้วจริงมากที่สุด มีมิติ แลดูเป็นธรรมชาติ และที่สำคัญ Smith&John ยึดหลักความปลอดภัย และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ